2017-05-26

Uppdatering av den preoperativa enkäten

Frågan om operationsmetod har uppdaterats med ytterligare ett svarsalternativ. Detta för att i registret även ska täcka in de otosklerosoperationer som inte gått att fullfölja.

Som operationsmetod kan man nu även välja alternativet Operation gick ej att fullfölja. Om detta svarsalternativ väljs måste man också ange orsak till att operationen inte fullföljts. Detta gör man med fri text, max 200 tecken i webbformuläret.

Alternativet har lagts till eftersom vi erfarit att vi tidigare missat de operationer som inte fullföljts, eller fått in registreringar som tvingats in i ett svarsalternativ som inte är det rätta (eftersom frågan om operationsmetod är tvingande att svara på).

Byt ut eventuella papperskopior av enkäten till den nya versionen, med versionsdatum 2017-05-05. Den nya versionen finns att ladda ner här.