Logo

Detta visar data i registret

 • Registrets täckningsgrad föregående år

  Se täckningsgrader för regioner och enheter.
 • Andel med uppmätt hörselförbättring >= 20 dB ett år efter operation.

  Se mer statistik.
 • Upplever förbättring av hörseln på det opererade örat ett år efter operation.

  Se mer statistik.
 • Registret för otoskleroskirurgi

  NYHETSBREV FRÅN REGISTRET, NOVEMBER 2023

  Nu finns ett nytt nyhetsbrev från registret. Brevet är också skickat till alla SÖF-medlemmar.

  Läs hela nyheten.