Detta visar data i registret

Värden för uppmätt och upplevd hörsel baseras på registerdata till och med 2017-11-14.

84 % Registrets täckningsgrad 2014.
69 % Andel med uppmätt hörselförbättring >= 20 dB ett år efter operation. Se mer statistik.
91 % Upplever förbättring av hörseln på det opererade örat ett år efter operation. Se mer statistik.

Registret för otoskleroskirurgi

Otoskleros är en sjukdom där stigbygeln växer fast p.g.a. ben-nybildning. Detta innebär att ljudet in till hörselsnäckan dämpas och skapar en hörselnedsättning. I Registret för otoskleroskirurgi samlas data om hörselförbättrande operationer där stigbygeln ersätts med en protes. Alla öron-, näs- och halskliniker i Sverige som utför otoskleroskirurgi lämnar uppgifter till registret. Förändringar av patienternas hörsel efter operationen registreras också. Registerdata gör det möjligt för klinikerna att jämföra sina resultat med andra klinikers. Därmed stimuleras kvalitetsförbättring. Registret kan även användas för utvärdering av nya operationsmetoder och protesmaterial.
Läs mer.

Uppdatering av den perioperativa enkäten

Frågan om operationsmetod har uppdaterats med ytterligare ett svarsalternativ. Detta för att i registret även ska täcka in de otosklerosoperationer som inte gått att fullfölja.

Läs mer.