Logo

Syfte med Registret för otoskleroskirurgi

Registret för otoskleroskirurgi är ett nationellt kvalitetsregister där vårdpersonal samlar data om otosklerosoperationer. Syftet är att säkerställa att operationerna görs med hög kvalitet och att behandlingen är likvärdig och jämlik i Sverige. Det har många patienter stor nytta av. Uppgifterna i registret bidrar till att vården av patienter med otoskleros kan bli bättre i framtiden.