Om Registret för otoskleroskirurgi

I Nationella kvalitetsregistret för Otoskleroskirurgi samlas data in kring operationer av otoskleros från de Öron-näsa- halskliniker i Sverige som bedriver sådan kirurgi.

Registret för otoskleroskirurgi har funnits sedan 2004. Det omfattar hörselförbättrande operationer där stigbygeln ersätts med en protes. Registrets huvudsyfte är att tillhandahålla underlag för beskrivning av den egna verksamheten i jämförelse med andra enheter och därmed stimulera till kvalitetsförbättring. Registret kan även användas för utvärdering av nya operationsmetoder och protesmaterial. På varje enhet som använder kvalitetsregistret finns en registeransvarig läkare som kan svara på specifika frågor.

Att mäta resultat av otosklerosoperationer

Hur stor hörselförbättring en operation ger är ett mått på hur framgångsrik den har varit. Vi kallar förbättringen för hörselvinst och den mäts i dB. Ju större hörselvinst desto bättre resultat. För att få en stor vinst måste hörseln vara mycket nedsatt före operationen. Redan måttlig hörselnedsättning vid otoskleros är besvärande och därför vill många bli opererade i detta skede. Vinsten kan då aldrig bli så stor som när man låter patienterna vänta tills hörselnedsättningen blivit svår. Man kan därför inte rangordna operationsresultat enbart efter hörselvinst.

I Registret för otoskleroskirurgi visar vi publikt resultat av patientens hörselupplevelse ett år efter operation, andelen patienter som upplever att förmågan att genomföra dagliga aktiviteter har förbättrats efter operationen samt hur användning av hörapparat ett år efter kirurgi ser ut. För att se detaljerade resultat för respektive enhet och landsting hänvisar vi till ÖNH-registrets årsrapport.