Logo

Artikel med resultat från otosklerosregistret publicerad

Otosklerosregistrets referensgrupp har nu en artikel med resultat från otosklerosregistret publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.