Logo

Elektroniskt genomförd användardag blev lyckad

ÖNH-registrets användardag 2020 fick med kort varsel ändras från fysiskt möte i Stockholm till elektroniskt möte. Det ställde krav på omställning både för arrangörer och deltagare. Ändå gick genomförandet den 13 mars mycket bra.