Logo

Förändringar i verktyget Hålla reda på patientenkäter

Verktyget ”Hålla reda på patientenkäter” har bytt namn till ”Hantera patientenkäter” och har blivit lättare att använda.