Logo

Nu har Otoskleroskirurgiregistret en interaktiv statistikvisning

Statistikvisningen uppdateras varje natt och är öppen för alla. Den är ett redskap för utvärdering av vården på nationell nivå och på kliniknivå. Data presenteras för alla registrerade operationer, när det är tillämpligt uppdelade på primäroperationer och reoperationer.