Logo

Uppdatering av operationsformuläret i registret för otoskleroskirurgi

Registret för otoskleroskirurgi har som uppgift att följa upp resultaten efter stapeskirurgi i Sverige i syfte att säkerställa kvaliteten på vården. Tidigare analys av databasen har indikerat att det kan finnas skillnader i hörselresultat kopplat till kirurgisk metod.