Logo

Patientinformation på lättläst svenska om Registret för otoskleroskirurgi

Vi samlar fakta om många patienter. Då kan vi göra vården bättre.