Sjukdomen otoskleros

Om örat och hörsel

Örat har tre huvuddelar, ytterörat med hörselgången, mellanörat och innerörat. Ytterörat fångar upp ljudet och hörselgången leder in det till trumhinnan. Trumhinnan sätts i svängning av ljudvågorna och dessa leds med hjälp av hörselbenen in till innerörat. Ytter- och mellanörat är mikrofonen som tar upp och förstärker ljudet. Innerörat är den del som omvandlar mekanisk energi till elektrisk (neurogen) energi. Innerörat är den viktigaste delen av örat.

Kroppens minsta ben – stigbygeln – sitter i ovala fönstret, en öppning in till innerörat. Stigbygeln är rörlig så att ljudvibrationerna kan ledas in till innerörat.

Vid ett hörselprov fastställer man den svagaste ljudnivån (hörtröskeln) som man kan höra vid olika tonhöjder (frekvenser). Hörtröskeln mäts i decibel (dB). Det vanliga hörselprovet med hörlur innebär att ljudet kommer via hörselgångens luft. Man mäter luftledningströskeln som mäter hela örats känslighet för ljud. Ger man däremot ljudet mot skallbenet mäter man innerörat separat. Om inneröre-hörseln, benledningen, är bättre än luftledningen finns ett ledningshinder för ljudet.

Otoskleros

Otoskleros är en sjukdom i örat där det bildas nytt ben kring det innersta av hörselbenen, stigbygeln, som på så sätt växer fast. Ett ledningshinder uppkommer. Ljudvibrationerna kan då inte överledas från trumhinnan in till innerörat och symtom i form av hörselnedsättning och ibland även tinnitus uppstår. Det är en kronisk sjukdom med långsamt ökande hörselnedsättning. Båda öronen kan drabbas.