Logo

Utvecklingsprojekt

Pågående

Validering av databasen
Analys av bortfall av PROM
Oförändrad eller sämre hörsel efter otoskleroskirurgi
Validering av de hörselspecifika frågeformulären SSQ och IOI

Avslutade

Anslutning till Vården i siffror
Undersökning av regionala skillnader i operationsfrekvens
Förbättring av den peroperativa enkäten och återbesöksenkäten
Analys av resultat efter re-operationer för otoskleros