Logo

Referensgrupp

Registret för otoskleroskirurgi har en referensgrupp som ansvarar för att utveckla och förvalta registret.